Rodbina Herberstein na Slovenskem

V predavanju bo predstavljen genealoški razvoj ene od najznamenitejših izvorno štajerskih plemiških rodbin. Herbersteini pripadajo staremu plemstvu, saj so v virih izpričani že od konca 13. stoletja. Ko govorimo o njih, moramo imeti pred očmi dejstvo, da je bilo njihovo rodbinsko drevo široko razvejano. Zavoljo tega ter zaradi obsežnosti in razpršenosti arhivskega gradiva so bili Herbersteini do nedavna deležni pretežno parcialnih (genealoških) raziskav, ki so bile deloma pomanjkljive oziroma netočne. Na Slovenskem so člani te rodbine delovali od konca srednjega veka do začetka 19. stoletja in pozneje od druge polovice 19. stoletja do konca II. svetovne vojne.

Predava dr. Matjaž Grahornik, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, ZRC SAZU

Vstop prost
Foto: Arhiv Republike Slovenije

Datum

Dec. 07. 2022
Dogodek je potekel

Čas

18:30 - 19:30

Lokacija

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
Trg svobode 16, 2310 Slovenska Bistrica

Organizator

Zgodovinsko društvo dr. Jožeta Koropca Slovenska Bistrica
e-Pošta
primoz.rajh@gmail.com
QR Code
Go to Top