Project Description

Most čez potok Bistrica je v virih omenjen že leta 1311. Takrat je namreč žički samostan kupil zemljišče s hišo na levem bregu potoka pod mostom. Sedanji kamniti most je bil zgrajen v 18. stoletju. S tremi potlačenimi polkrožnimi loki premošča potok Bistrico. V letih 1973, 1989 in 2004 je bil obnovljen in zaradi širitve cestišča razširjen. Na njem je do začetka sedemdesetih let 20. stoletja stal kamniti baročni kip sv. Janeza Nepomuka.

 

English
The bridge over the Bistrica stream is mentioned in sources as early as 1311. At that time the Žiče monastery bought land with a house on the left bank of the stream under the bridge. The present stone bridge, with its three low arches, was built in the 18th century. In the years 1973, 1989 and 2004, it was renovated and, owing to the widening of the road, expanded. A Baroque stone statue of St. John of Nepomuk stood on the bridge until the beginning of the 1970s.

Fotografije: Amadeja Mlakar, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Vsebina je bila pripravljena v okviru projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropski sklad za regionalni razvoj, in v okviru raziskovalnega programa Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru (P6-0061), ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.