Project Description

Velika hiša izstopa zaradi najizrazitejše baročne fasade na Partizanski cesti. Okna nadstropja poudarjajo v spodnjem delu lambrekini. Na dvoriščni strani je večji parkovno zasajen vrt, ki sega do obzidja ob Čopovi ulici. Pred prvo svetovno vojno je bila v lasti družine Kodolič. V njej je živela Klotilda Marija Attems, sestra Ferdinanda Attemsa, zadnjega grofa iz bistriškega gradu. Njen mož Filip Kodolič je padel v 1. svetovni vojni v Italiji.

 

English
This large house stands out owing to having the most distinct Baroque façade on Partizanska cesta. The first floor windows are embellished with stucco lambrequins below the exterior window-sill. On the courtyard side there is a larger garden arranged in the form of a park that extends to the town wall on Čopova ulica. During World War I the house was owned by the Kodolič family. In it lived Klotilda Marija Attems, the sister of Ferdinand Attems, the last count living in the Slovenska Bistrica castle. Her husband Filip Kodolič died in Italy during World War I.

Fotografije: Simona Kostanjšek Brglez, Amadeja Mlakar, Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, Osnovna šola Minke Namestnik Sonje

Vsebina je bila pripravljena v okviru projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropski sklad za regionalni razvoj, in v okviru raziskovalnega programa Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru (P6-0061), ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.