Project Description

Eno redkih modernističnih stavb na širšem območju Slovenske Bistrice so začeli na pobudo župnika Ivana Šolinca graditi leta 1937 in jo dokončali leto kasneje. Načrtoval jo je mariborski arhitekt Radko Valentan. Do 2. svetovne vojne sta bila na fasadi monumentalni pločevinast križ in betonski kip Antona Martina Slomška z Blažetom in Nežico, delo mariborskega kiparja Ivana Sojča. Kip, ki so ga med vojno spravili v zvonico župnijske cerkve sv. Jerneja, je bil leta 1991 prestavljen na ploščad pred cerkev.

 

English
The construction of one of the rare modernist buildings in the Slovenska Bistrica wider area began in 1937 at the initiative of the parish priest Ivan Šolinc and was completed a year later. It was designed by the Maribor architect Radko Valentan. Until World War II, a monumental tin cross and a concrete statue of Anton Martin Slomšek with Blaže in Nežica (two child characters from his famous work Blaže ino Nežica v nedeljski šoli “Blaže and Nežica in Sunday School”), the work of Maribor sculptor Ivan Sojč, could be found on the façade. The statue, which was kept on the ground floor of the parish church of St. Bartholomew’s bell tower during the war, was moved to the church garden in 1991.

Fotografije: Simona Kostanjšek Brglez, Amadeja Mlakar, Kronika župnije Slovenske Bistrice, delcampe.net

Vsebina je bila pripravljena v okviru projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropski sklad za regionalni razvoj, in v okviru raziskovalnega programa Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru (P6-0061), ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.