Kulturno-tematska in romarska pot povezuje pet cerkva v Župniji Slovenska Bistrica. Ime je dobila po zavetniku župnijske cerkve sv. Jerneju. Pot se začne pri župnijski cerkvi na Trgu Alfonza Šarha v Slovenski Bistrici, od koder se povzpne po Mariborski cesti do podružnične cerkve sv. Jožefa na hribu. Od tam vodi preko Devine in Šentovca k cerkvi sv. Marjete, ki stoji nad vinogradi na Ritoznoju. Nadaljuje se skozi Kovačo vas do kapele sv. Roka ter do nekoliko oddaljene kapele sv. Ane in čez Zgornjo Bistrico do mesta, skozi park in mimo gradu v središče Slovenske Bistrice, kjer se zaključi pri podružnični cerkvi Marije sedem žalosti. Pot je glede na težavnost srednje lahka, pri povprečni hitrosti pa jo je mogoče prehoditi v 3,5 ure.

Pri zasnovi poti so se povezali župnija Slovenska Bistrica, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU in turistična agencija Sajko turizem. Z informativnimi tablami avtorice Simone Kostanjšek Brglez je bila opremljena v okviru projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije.

English: St. Bartholomew’s route