Zgodovinsko društvo dr. Jožeta Koropca Slovenska Bistrica je osnovalo zgodovinsko pot po mestu Slovenska Bistrica. Ideja, da bi z informacijskimi tablami označili najpomembnejše zgodovinske spomenike v mestnem jedru, se je v društvu porodila že pred časom. V letu 2020 so potekale aktivnosti, s katerimi smo se vztrajno približevali cilju − označitvi stavb na poti.

Slovenska Bistrica je mesto, ki leži na severnem obrobju podpohorskega dela Dravinjskih goric, na ravnici ob potoku Bistrica, in predstavlja središče raznolike pokrajine, ki jo sestavljajo jugovzhodni deli Pohorja, podpohorsko gričevje, severni del osrednjih Dravinjskih goric in jugozahodni del Dravskega polja.

Bogata zgodovina mesta in njegove okolice nas je prepričala, da predstavimo delček tega skozi zgodovinsko učno pot, ki vas bo popeljala po srednjeveškem mestu Slovenska Bistrica. Izhodišče poti predstavlja osrednji mestni trg Trg Svobode, nato pa se nadaljuje v želeni smeri po mestu. Na tej poti so predstavljeni objekti za katere menimo, da so pomemben del mesta, ki pričajo o njegovi zgodovini, razvoju in ljudeh.

Naša želja je, da bi zgodovino Slovenske Bistrice in njene znamenitosti na poti po mestu spoznalo čim več lokalnih prebivalcev, šolarjev in obiskovalcev od drugod. Med cilje sodi tudi aktivno vključevanje osnovnih in srednjih šol, ki bi lahko organizirale ekskurzije v Slovensko Bistrico, kjer bi lahko šolarji in situ spoznavali zgodovino in umetnost, zgodovinske sloge, vse to pa bi lahko kombinirali s spoznavanjem narave in športnimi aktivnostmi v bistriškem grajskem parku.

Pot, ki je bila osnovana v prvi fazi, ni zaključena, ampak jo bomo sproti nadgrajevali − nadaljevali bomo z označevanjem znamenitosti in dopolnjevali besedila.

V zgodovinsko učno pot so vključeni spomeniki, ki so označeni na spodnjem zemljevidu.