Project Description

Kapelica sv. Križa v bližini cerkve sv. Jožefa je historistična arhitektura iz leta 1863. Kip Križanega je iz 17. stoletja. Kapelico je poslikal domačin, ljubiteljski slikar Franc Veber. Lipa pri kapelici je naravni spomenik lokalnega pomena.

 

English
The Chapel of the Holy Cross and the Lime Tree at Joseph, Slovenska Bistrica: The chapel of the Holy Cross in the vicinity of St. Joseph’s church is an example of historicist architecture dating from 1863. The statue of the crucifixion dates from the 17th century. The chapel was painted by local, amateur painter, Franc Veber. The lime tree next to the chapel is recognised as a natural monument of local importance.

Fotografije: Simona Kostanjšek Brglez, Amadeja Mlakar, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica

Vsebina je bila pripravljena v okviru projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropski sklad za regionalni razvoj, in v okviru raziskovalnega programa Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru (P6-0061), ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.