Project Description

Cerkev je v virih prvič omenjena leta 1542. Prvotna stavba, o kateri priča gotski zvonik, je bila v baročni dobi v celoti povišana, v notranjščini pa obokana in leta 1742 poslikana s freskami (slikar Filip Karl Laubmann). Program poslikave je tako ali drugače povezan s kmečkim življenjem in delom, predvsem z vinogradništvom ter s cerkveno zavetnico sv. Marjeto.

 

English
St. Margaret, Ritoznoj: The church was first mentioned in sources in 1542. The original building, of which only the Gothic bell tower survives, was raised in the Baroque period and its interior was also vaulted. In 1742 frescoes by the painter Filip Karl Laubmann were added. The frescos relate to country life and work, in particular viticulture, as well as to the patron saint of the church, St. Margaret.

Fotografije: Simona Kostanjšek Brglez

Vsebina je bila pripravljena v okviru projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropski sklad za regionalni razvoj, in v okviru raziskovalnega programa Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru (P6-0061), ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.