Project Description

Kapelica v neogotskem slogu je bila zgrajena leta 1947. Postavili so jo v spomin na štiri domačine, ki so padli v drugi svetovni vojni. Nad odprto vhodno lopo, ki jo podpirata para vitkih stebrov, se dviga manjši strešni zvonik. Med Devino in Šentovcem je nekoč stala tudi cerkev sv. Ilja, od katere so ohranjeni le temelji.

 

English
The Village Chapel, Devina: This chapel in Neo-Gothic style was built in 1947. It was built in memory of the four local men who died during World War II. Above the open porch, supported by a pair of slender columns, rises a low bell tower. Between Devina and Šentovec there also once stood the church of St. Giles, though today only its foundations remain.

Fotografije: Simona Kostanjšek Brglez

Vsebina je bila pripravljena v okviru projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropski sklad za regionalni razvoj, in v okviru raziskovalnega programa Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru (P6-0061), ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.