Project Description

Leta 1922 jo je dal na svojem posestvu pozidati Franc Juhart v zahvalo sv. Roku za ozdravitev nog. Leta 1935 jo je kupil tedanji slovenjebistriški župnik Ivan Šolinc, leta 1957 je bila povzdignjena v podružnično cerkev Župnije sv. Jerneja v Slovenski Bistrici. Načrtoval jo je mariborski arhitekt Max Czeike, leseni oltar je delo mariborskega kiparja Ivana Sojča.

 

English
St. Roch, Kovača vas: Franc Juhart commissioned the construction of the chapel in 1922 in gratitude to St. Roch for healing his legs. In 1935 it was bought by the then parish priest of Slovenska Bistrica, Ivan Šolinc, and in 1957 it was raised to the rank of a succursal church of the parish church of St. Bartholomew in Slovenska Bistrica. It was designed by Maribor architect Max Czeike and the wooden altar was created by Maribor sculptor Ivan Sojč.

Fotografije: Simona Kostanjšek Brglez

Vsebina je bila pripravljena v okviru projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropski sklad za regionalni razvoj, in v okviru raziskovalnega programa Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru (P6-0061), ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.