Project Description

Park je zavarovan kot spomenik oblikovane narave. Urejen je bil v 17. stoletju in je skozi čas spreminjal obliko. V njem sta stali tudi oranžeriji. Od parka v prvotnem obsegu, v katerem še rastejo nekatere tujerodne eksotične vrste, je danes ohranjena slaba tretjina. Njegova posebna odlika je znamenit drevored belega gabra. Park in drevored predstavljata edinstven krajinsko-arhitekturni element na širšem območju.

 

English
Park pri bistriškem gradu (The castle park): The park is protected as a natural monument. It was laid out in the 17th century and it changed its appearance through the centuries. The park also used to have two greenhouses. Today, only just under a third of the original extent of the park remains. Some exotic species still grow there. Its distinctive feature is a remarkable avenue of hornbeam trees. The park and the avenue represent a unique landscape architectural feature in the wider region.

Fotografije: Amadeja Mlakar

Vsebina je bila pripravljena v okviru projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropski sklad za regionalni razvoj, in v okviru raziskovalnega programa Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru (P6-0061), ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.