Project Description

Kapela je bila zgrajena leta 1771, kasneje pa so ji prizidali še vhodno lopo in zvonik. O gradnji kapele kroži legenda, da je neka grofica Ana med ježo padla s konja. Ker je padec preživela oziroma se pri tem ni poškodovala, je dala na mestu padca v zahvalo postaviti kapelo. V kapeli je slika božjepotne Matere Božje z Detetom v originalnem rokokojskem okvirju.

 

English
St. Anne, Kovača vas: The chapel was built in 1771. Later, a porch and a bell tower were added. The construction of the chapel is associated with a legend about a countess named Anne, who fell from her horse while horse riding. Because she survived the fall and was uninjured, she commissioned the construction of the chapel at the spot where she fell. Inside the chapel there is a painting of the pilgrimage of the Virgin Mary with Child in its original Rococo frame.

Fotografije: Simona Kostanjšek Brglez, Amadeja Mlakar

Vsebina je bila pripravljena v okviru projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropski sklad za regionalni razvoj, in v okviru raziskovalnega programa Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru (P6-0061), ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.